Дейности на четвъртокласниците за Деня на толерантността

Беседи, индивидуални разговори, разглеждане на информационни материали, отправяне на послания, подреждане на изложби – и още много дейности проведоха четвъртокласниците

Прочетете повече