За един по-хармоничен свят

С посланието “Опознай различните от теб“ учениците от ІV д клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище отбелязаха 16 ноември – Международния ден на толерантността. Ана Цанкова – класен ръководител, представи на четвъртокласниците презентация за принципите и правилата на толерантност и приемане на различието, след което децата проведоха дискусия по въпроси, свързани с темата. Разделени на екипи, учениците изработиха своите продукти: лапбук за уважение и толерантно отношение, „дърво на толерантността“, закичено с различни пожелания и послания за търпимост; книжка със стихотворения, разкази и приказки.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: