За надграждане мениджърските умения на училищните лидери

Анета Куманова – директор на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, участва във втората „Мениджърска академия за училищни директори“. Тя е един от одобрените само 36 лидери на образователни институции от цялата страна, единствена от Търговищка област.

„Мениджърска академия за училищни директори” е под патронажа на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, и се осъществява и координира от сдружение „Образование България 2030” с финансовата подкрепа на Български форум на бизнес лидерите. Целта на Академията е да обучи директорите на ключови лидерски и мениджърски умения за управление на ефективни екипи – управление на времето и задачите, мотивация на екипа, ефективна комуникация, делегиране на отговорности, разрешаване на конфликти и други, както и създаване на подкрепяща среда и споделяща общност между самите участници

Участниците развиват своите умения в рамките на 3 основни компонента: онлайн обучителни сесии с мениджъри от бизнес компании; практически задачи и казуси за приложение на наученото в реална училищна среда; учене и споделяне на добри практики между самите участници. Обученията се провеждат изцяло онлайн в платформата ZOOM.

Поздравления за Анета Куманова – директор на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, за включването в Академията /одобрена е сред десетки кандидати/. Пожелаваме ѝ ползотворна работа по време на обучението.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: