И първокласниците се справят отлично с дистанционното обучение

Първокласниците във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се обучават в електронна среда от разстояние, както всички ученици. Това е голямо предизвикателство за учителите, за ръководството на училището, за родителите, но най-вече за децата, които правят труден преход от детската градина към училищна среда. И въпреки особеностите на дистанционното обучение – всички първокласници са в classroom, онлайн, с включени камери. Учителите провеждат часовете по седмичното разписание и по утвърдения график.

Педагогическият екип се състои от опитни специалисти – Г. Георгиева и Н. Илиева, Ж. Жекова и Св. Стоянова, Д. Лазарова и Р. Атанасова, Г. Велиева и Д. Стоянова. Всички те вече работиха дистанционно през миналата учебна година. Сега вече надграждат, разширяват и разнообразяват своите педагогически модели. Знаят, че стоенето на децата пред екраните трябва да е смислено, наситено с дейности както за ограмотяването им, така и за развитието на важни дигитални компетентности. Но използват и други методи, изключително полезни за малките – възлагане на изследователски мисии в домашни условия, работа с природни материали, рисуване, оцветяване, моделиране и др. дейности. Това развива творческото им мислене и повишава концентрацията им.

Педагозите не забравят, че адаптацията на първокласниците към дистанционното обучение е много трудна, че без помощта на родителите децата не биха се справили. Ето защо екипът от ученици, учители и родители работи безотказно. Учителите срещат пълното съдействие на родителите за преодоляване на трудностите. Близките на децата помагат, като наблюдават нивата на интерес и ангажираността на децата си в адаптирането им към новия график и материалите у дома; осигуряват им почивка, физическа активност и време далеч от екраните; споделят с учителите постижения и тревоги.

Обучението от разстояние в електронна среда е предизвикателство за всички възрасти. Въпреки опасенията, първокласниците се справят успешно, защото всички работят заедно като общност за доброто на децата.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: