Емоционално отношение към красотата на природата

В дейностите по интереси в групите за ЦОД третокласниците от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище изпълняват различни задачи, в които практическата работа е основна. Те се справиха отлично с поредното предизвикателство на онлайн обучението – да направят апликация на зимно дърво. За целта използваха основни изобразителни материали и техники. Чрез тези дейности учениците се учат да наблюдават обекти и явления от околния свят, да проявяват естетически усет, да изразяват емоционално отношение към красотата на природата. Учител на групата е Магбуле Хатибова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: