„В очакване на Коледа“ – проект на четвъртокласници🎥

Много от дейностите на учениците от ІV д клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, през изминалата седмица, бяха свързани с Коледа и Нова година. Със своето многообразие и богата символика традициите и обичаите на тези празници привличат вниманието на децата. Радостни, възбудени, четвъртокласниците подготвиха в електронна среда своя проект на тема „В очакване на Коледа“. Разделени на екипи, те представиха събраната информация за ритуалите за всеки празник, изработиха картички, украси, споделиха своите очаквания за новата година, забавляваха се. Учители на четвъртокласниците са А. Цанкова и Н. Карадай.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: