Участие в регионална педагогическа конференция

Шестима педагогически специалисти от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище участваха в Регионалната педагогическа конференция на тема „Възпитание в позитивни поведенчески модели“, която организира на 16.12.2020 г. Регионалното управление на образованието в Търговище.

Те представиха в електронна среда следните добри практики:

  • Виолета Василева и Цветелина Бонева – „Здравословен начин на живот и спорт – условия за формиране на позитивно поведение и ценности у учениците“
  • Стойне Калайджийски – „Използване на проективни методи за психолого-педагогическа диагностика в помощ на учебно-възпитателния процес“
  • Десислава Цанкова и Грета Тошева – „Научи се да даряваш“
  • Десислава Станкова – „ТИ си промяната“

„Обмяната на добри практики се оказва една от най-работещите и полезни педагогически дейности на различни нива. Чрез включването си във форума всички участници в училищния живот се насърчават да споделят своя добър опит, да адаптират и прилагат успешни практики на колеги в дейността си“ – каза Анета Куманова, директор на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: