Нова година – нови срещи

С нетърпение учениците от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище очакват срещата с д-р Радослава Бекова, възпитаник на училището, една от трите носителки на националната стипендия „За жените в науката“ за България за 2020 г. Това престижно отличие ѝ бе присъдено за нейните новаторски научни идеи на официална онлайн церемония през декември м.г.

„Интересът ми към природните науки съществува от ранна детска възраст. Още като ученичка участвах в различни извънкласни кръжоци, свързани с биологията и екологията, но определено най-голям принос за любовта ми към науката има моята госпожа по биология от Второ средно училище „Проф. Никола Маринов“ в гр. Търговище – г-жа Нина Петкова, която в точния момент ме насочи с какъв профил да продължа в университетското си образование“ – споделя д-р Бекова.

Д-р Бекова работи към секция „Биология и екология на морето“ в Института по океанология към БАН. Научната ѝ дейност е насочена към опазването на биологичните ресурси, техните местообитания и оценката на екологичното състояние на морската и крайбрежната околна среда. До момента тя е съавтор на 23 научни публикации, 17 доклада на национално и международно ниво и в над 16 научни форума у нас и в чужбина. Носител е на две награди, свързани с научни постижения в областта на климатичните промени, рискове и природни ресурси.

В своята кариера на учен д-р Бекова съчетава изключителен талант, силен ангажимент към своята професия и смелост в област, в която все още доминират, до голяма степен, мъжете.

Д-р Бекова поздравява всички учители и ученици от родното училище и очаква с вълнение срещата с тях. Тя се надява, че ще увлече младите хора да се развиват като учени в областта на биологията, което ще им даде възможности за изява и реализация. С удоволствие предостави снимки от личния си архив, представящи нейното ежедневие на океанолог.

Още за д-р Бекова ТУК


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: