Подкрепата и доверието са взаимни

Благодарност и признателност към целия педагогически колектив на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, и персонално към старшите учители в начален етап Даниела Лазарова и Радка Атанасова, изразяват родители в писмо. „Когато учители, ученици и родители са заедно, когато си вярват едни на други, предизвикателствата на времето се преодоляват по-лесно. Ние взаимно се учим как да сме добри, грижовни и отговорни към децата, как да сме достойни за уважение, как да опазим нашето и тяхното здраве“ – каза Анета Куманова, директор на училището.

Текст на писмото:

ДО
Г-ЖА ЕЛКА СТАНЧЕВА
НАЧАЛНИК РУО – ТЪРГОВИЩЕ

ДО
Г-ЖА АНЕТА КУМАНОВА
ДИРЕКТОР II СУ “ПРОФ.НИКОЛА МАРИНОВ“
ГР.ТЪРГОВИЩЕ

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Като родител на две деца искам да изразя моята благодарност към две учителки във II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище, а именно г-жа Даниела Лазарова и г-жа Радка Атанасова. По стечение на обстоятелствата и двете ни деца изкараха началния си курс на обучение при тях.

За тези години, когато си прибирахме децата от училище и виждахме умората в очите на учителките, но в същото време и усмивка на лицето им разбираш, трудността на учителската професия и желанието, което те влагат, за да научат децата ни.

Именно те ги научиха, че зад сухите букви и цифри има нещо повече. За този период от време те поставиха и изградиха правилните основи в тях за един по-добър и човечен свят, към който всички ние се стремим.

Като родител виждам, че тези две учителки са част от един прекрасен и всеотдаен учителски колектив, чийто труд се вижда от постиженията на децата, участвали и печелили в различни конкурси, олимпиади, форуми и др.

С благодарност и признателност към целия педагогическия колектив на II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище, както и към ръководителите на тази българска институция, в която всички заедно се стремят да изградят и обучат нашите деца, които са нашето бъдеще, да станат достойни хора и да постигнат своите цели и мечти.

С уважение: Мария Янакиева

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: