Рисувателна игра – дидактична форма за превенция на насилието

Четвъртокласници от групата за ЦОУД, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, участваха в рисувателна игра за запознаване с различните видове

Прочетете повече