Розови дрешки, красиви цветя и усмихнати първокласници

С педагогически такт и богат професионален опит учителите на първокласниците във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище създават и поддържат благоприятен социален климат в клас. Обединени в ПУО /професионална учебна общност/, по програмата „Училище за пример“, те организираха за своите ученици Деня на розовата фланелка на 24.02.2021 г.

По достъпен начин педагозите представиха на децата историята и смисъла на Световния ден срещу насилието в училище, беседваха с тях за уважението, разбирателството и любовта. Първокласниците четоха стихове и приказки, пяха песни за доброто и приятелството. Розовите дрешки, красивите цветя и най-вече усмивките на децата се превърнаха в символ на любов и грижа, обич и всеотдайност.

Пламен Иванов, заместник-директор на училището, каза: „Единствено партньорството между педагози, ученици, родители, местна общност води до превенция на насилието и тормоза. Водеща е ролята, в това отношение, на учителите на първокласниците – І а клас – Галя Георгиева, І б клас – Живка Жекова, І в клас – Даниела Лазарова, І г клас – Гюлфие Велиева.“


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: