Училищният психолог беседва с второкласници

На 24.02.2021 г. учениците от ІІ в клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, отбелязаха Международния ден за борба с тормоза и насилието в училище. В групата за ЦОУД училищният психолог Грета Тошева разясни на малките ученици смисъла и символиката на този ден. Да се противопоставяме на тормоза, като се обичаме, уважаваме и ценим всичко, което имаме – такива и други подобни изводи направиха второкласниците, чийто учител в групата е Боряна Христова, а класен ръководител Маринела Колева.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: