За българските пролетни празници на руски език

Празниците и традициите, които сме наследили от миналото, които ни карат да се чувстваме уникални, но и ни сближават с другите – тази тема вълнува и съвременните млади хора. В рамките на проектно базираното обучение в часа по руски език ученици от 11 а и г клас изработиха и представиха на руски език български пролетни празници, български и руски традиции. Освен удоволствието от себеизява чрез творчество, работата върху проектите е и една възможност за обогатяване на знанията по руски език, за изграждане на нагласа за междукултурно общуване.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: