За разбирателство, толерантност и уважение

На 24.02.2021 г. учениците от ІV в и ІV г клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, се включиха в Световния ден за борба с тормоза в училище. Те гледаха компютърна презентация и беседваха за различните видове насилие. Написаха своите послания върху миниатюрни розови фланелки и разноцветни детски ръчички – символ на стремежа им за ограничаване и премахване на тормоза и агресията. Техните класни ръководители са Виолета Василева и Евдокия Ненова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: