Трети март – ден за преклонение

С урок по родолюбие учениците от ІV д клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище отбелязаха Националния празник на България. Те рецитираха стихотворения, пяха патриотични песни, участваха във викторина и интерактивни игри. Представиха проекти и споделиха мисли за значимостта на Трети март, ден за преклонение пред героите, обрекли живота си за свята кауза – Освобождението на България. Класен ръководител е Ана Цанкова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: