За безкористната обич и всеотдайните грижи на майките

Отличие „Най-добрата майка“ всеки третокласник от групата за ЦОУД, с учител Цв. Димитрова, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, подари на своята майка на Осми март. Медалите са нарисувани, изрязани, оцветени – с много любов от децата. За безкористната обич и всеотдайните грижи на майките!


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: