Екологични подаръци

Екологичното възпитание на учениците се осъществява както чрез учебното съдържание по отделните предмети, така и в дейностите по интереси. Четвъртокласниците от групата за ЦОУД с учител Нелифер Карадай, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, изработват различни предмети от материали за рециклиране. За Осми март те изненадаха своите майки със саморъчно направени екологични подаръци – рамки за снимки от дървени клечки за сладолед. Децата проявиха креативност и отговорност. Така те овладяват модели на поведение, свързани с решаване на екологични проблеми.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: