Четвъртокласнички – на национална олимпиада „Знам и мога“

Две ученички от ІV г клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище са класирани за национално ниво на Националната олимпиада „Знам и мога“. Това са Данислава Николаева Колева и Ценислава Николаева Колева, с класен ръководител Евдокия Ненова. Успехът им се дължи на много фактори – старанието и отговорността на момичетата, професионализмът на класния ръководител, подкрепата от страна на родителите.

След проведения областен кръг на „Знам и мога“ в гр. Търговище за национално ниво се класираха трима участници, две от които са Данислава и Ценислава. Област Търговище и Втора гимназия ще бъдат представени на национално ниво от Данислава Николаева Колева.

Националната олимпиадата „Знам и мога” е интердисциплинарна и предполага изява на знания и умения, придобити чрез обучението по различни учебни предмети от началния етап на основната образователна степен. Тя съдейства за откриване на деца с високо ниво на умения за осмисляне и обобщаване на учебното съдържание.

Ръководството на училището поздравява Данислава и Ценислава, техния класен ръководител и родителите им. Пожелава на талантливите деца успех и в следващите състезания – да се гордеят, че учат във Втора гимназия, да бъдат все така целеустремени и ученолюбиви.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: