Успешно представяне на олимпиадата по български език и литература

За пореден път учениците и учителите по български език и литература от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище доказаха, че с постоянство, отговорност и ентусиазъм могат смело да застанат срещу предизвикателствата на времето. Епидемиологичната обстановка и дистанционното обучение не бяха пречка за организиране и провеждане на традиционната Национална олимпиада по български език и литература. От Второ СУ в общинския кръг участваха 77 ученици от V до XII клас, 23 от които достигнаха до областния кръг.

Във възрастова група V клас 3 ученички се класираха за участие в областния кръг: Мира Владимирова и Есил Ахмедова от V б клас и Селин Рамадан от V а клас, като потвърдиха постиженията си отново. Мира е достигнала 28,5 точки от максимални 30.

При голяма конкуренция във възрастова група VI клас 6 ученици достигнаха нивото за областен кръг: Денислав Денев – VI а клас, Радостина Иванова и Емилияна Апостолова – VI б клас, Елина Русева – VI в клас, Николета Тодорова и Дамян Кралев – VI г клас. Най-високо е постижението на Николета, която защити отличния си резултат и на областния кръг, получавайки максималния брой точки – 30, следвана от Денислав Денев с 28,5 точки.

От седмокласниците Нурхан Исмаилов от VII в клас премина високата граница от минимум 90 точки при максимални 100 и продължи своето участие на областния кръг.

В гимназиалния етап на обучение 13 ученици достигнаха до областния кръг на олимпиадата, като с най-високи постижения на това по-високо ниво участваха Дария Любенова от X б клас – 66 точки при максимален брой 70, Николета Николова от XI а клас – 73 точки от максимален брой 80 и Наталия Серафимова от XII а клас – отличен 5.50.

В състезателните групи VII – XII клас се провежда национален кръг и поради тази причина резултатите на участниците от областния кръг ще бъдат оповестени на по-късен етап.

Учителите по български език и литература благодарят на всички участници в олимпиадата за старанието и отговорността, с които представиха училището.

Училищното ръководство поздравява учениците и техните преподаватели за постигнатите резултати.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: