„Изчезващи занаяти“ – онлайн среща по „Еразъм+“

На 24 и 25.03.2021 г. екип от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище взе участие в онлайн срещата по международния проект по „Еразъм+“ ,,Европа през последните 50 години“. „Изчезващи занаяти“ беше темата на събитието, в което се включиха освен представителите на Полша като домакини, и ученици от България, Ирландия и Испания.

От Второ СУ ,, Проф. Никола Маринов” участваха следните гимназисти: Галена от VIII б кл.; Веселин, Дария, Йоана, Свилена, Симона от X б клас; Анна-Мари, Алейна, Ленард от Х в клас; Александра, Димитър и Кристиан Филев от Х г клас. Алейна представи клип за изработване на бродерии от учениците. Веселин, чрез компютърна презентация, проследи общите мотиви в бродериите на България и Полша – розата и четирилистната детелина, присъстващи в българските и ирландските бродерии. Кристиан Филев, Димитър и Александра споделиха впечатленията си от срещата с майстор на гайтани и представиха клип за гайтанджийството. Веселин, Дария, Йоана, Свилена и Симона презентираха килимарството като занаят и традицията на чипровските килими. Анна-Мари разказа за други изчезващи български занаяти – дърворезба, грънчарство, изработване на цървули, медникарство, куюмджийство. Галена, Кристиан Филев, Димитър и Ленард споделиха с връстниците си за предизвикателствата на дистанционното обучение и живота в условията на COVID пандемията. В края на срещата екипът на Второ СУ предложи викторина към всички участници.

Ръководители на проекта по Еразъм+ ,,Европа през последните 50 години“ са Венета Янева – старши учител по английски език, Невяна Петкова – старши учител по английски език, и Катя Цветкова – старши учител по история и цивилизации.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: