За красиво и чисто училище

Сертификат „Училище #без отпадъци“ получи Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище за активното си участие в проекта „Партньорство за красива и чиста България“ и събитието „Световен ден на рециклирането“. Цялата училищна общност дава своя принос в популяризиране на идеите за превенция на замърсяването, разпространение на идеите за разделно събиране на отпадъците и устойчивия начин на живот.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: