Дейности с екологична насоченост

На 22.04.2021 г. учениците от групите за ЦОУД – II а и II в клас, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов” Търговище, се включиха в изявите, посветени на Деня на Земята. Те се запознаха с историята на отбелязване на този ден, изработиха тематични постери, решаваха интерактивен лист, научиха стихотворение и песен за Земята. Дейностите са организирани от учителите на групите П. Василева и Б. Христова, с цел повишаване отговорността на децата към опазване на околната среда и формиране на тяхната екокултура.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: