Беседи за здравословен начин на живот

В часа на класа четвъртокласниците на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха беседи на тема „Вредата от тютюнопушенето и наркотиците“. Ясмина Атанасова от Общинския съвет по наркотични вещества представи на учениците презентации и видео материал, подходящи за подрастващите. Децата се включиха активно в дискусията – отговаряха на въпросите, изразяваха своето мнение. Те участваха в редене на пъзел и интерактивни игри, свързани със здравословния начин на живот и вредата от тютюнопушенето. Класни ръководители на ІV клас са Д. Иванова, Д. Стоянова, В. Василева, Е. Ненова, А. Цанкова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: