Да пазим нашия общ дом – Земята

За 22 април – Деня на Земята, учениците от ІV б клас при Второ СУ ,,Проф. Никола Маринов” Търговище подготвиха проекти и презентации, с които изразиха загрижеността си към опазването на нашия общ дом – Земята. Те са убедени, че трябва да съхраним богатото разнообразие от различни видове растения и животни. Децата призовават: „Нека опазим природата! Всичко е в нашите ръце!“ Техен класен ръководител е Дияна Стоянова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: