Отговорни и инициативни

Изработване на фигури на животни и растения от пластмасови капачки, на пролетно пано от вестници и индивидуални проекти – с тези и други дейности се включиха в училищните инициативи, посветени на Деня на Земята, учениците от ІV д клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. В заниманията по интереси и в часовете по „Човекът и природата“ те разговаряха за разделното събиране и рециклирането на отпадъците. Изразиха готовността си да бъдат по-отговорни и инициативни в опазването на околната среда. Учител на четвъртокласниците в групата за ЦОУД е Н. Карадай, класен ръководител на ІV д клас – А. Цанкова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: