Масов спортен празник под мотото „Движението – това е здраве”

На 10 май 2021 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе спортен празник под мотото „Движението – това е здраве”. В него взеха участие над 300 ученици от ІІ, ІІІ и ІV клас, които с желание и ентусиазъм се включиха в различни подвижни игри и състезания. Събитието се проведе съвместно с РЗИ Търговище, при спазване на противоепидемичните мерки. Училищният двор и спортните площадки се превърнаха в територия на физическата активност и здравето. Класните ръководители и учителите в групите за ЦОУД създадоха отлична организация на празника. Маргарита Друмева – специалист в РЗИ Търговище, поздрави децата и им пожела да спортуват, защото редовната физическа активност влияе благотворно на здравето. Организатор на спортния празник е Пламен Иванов – заместник-директор на Второ СУ.

10-ти май е обявен за Световен ден на физическата активност под мотото „Движението – това е здраве” през 2002 година с решение на 55-та Световна здравна асамблея. Кампанията, подкрепена от Министерството на здравеопазването, цели чрез спорт и физическа активност да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес и социална изолация.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: