100% успешно положени ДЗИ

С чувство на удовлетворение и гордост споделяме новината, че 100 % от нашите зрелостници са издържали успешно ДЗИ. Получени са общо 21 отлични оценки, от който най-много по английски език.

Радваме се, че през тази трудна за всички учебна 2020/21 година ученици, учители, родители успяхме да се мобилизираме и, за пореден път, да докажем колко сме силни, когато сме заедно. Благодарим на всички, които ни подкрепяха.

Поздравления за випуск 2021 г. – достойни възпитаници на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище!

Анета Куманова – директор на
Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: