Информация за провеждане на изпити за проверка на способностите на ученици в VII клас 2021/2022 г.

Изобразително изкуство

Дата: 21.06.2021 г.

Начален час: 09:00 ч.

Място:

Етаж II

Зала 1 – кабинет биология
Зала 2 – 201
Зала 3 – 202
Зала 4 – 203
Зала 5 – 204
Зала 6 – 205

Музика

Дата: 22.06.2021 г.

Начален час: 09:00 ч.

Място:

Етаж III

Кабинет музика 1
Кабинет музика 2

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: