Информация за провеждане на изпит за проверка на способностите по Музика

Изпитът за проверка на способностите по Музика ще се проведе на 22.06.2021 г. във Второ СУ “Проф Никола Маринов”

Учениците да се явят в двора на училището в 8:15 ч.

Изпитът по Музика ще започне в 9:00 ч.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: