Информация за провеждане на изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство.

Изпитът за проверка на способностите по Изобразително изкуство ще се проведе на 21.06.2021 г. във Второ СУ “Проф Никола Маринов”

Учениците да се явят в двора на училището в 8:15 ч.

Изпитът по Изобразително изкустов ще започне в 9:00 ч.

Училището осигурява рисувателни листве с размер 35х50 см.

Учениците да носят изобразителни материали (графични, живописни) пособия за изпълнение на практическата изобразителна задача.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: