Квалификация на педагогически специалисти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

От 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. 70 педагогически специалисти от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище бяха на обучение по

Прочетете повече