График на учебното време за учебната 2021/2022 година.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна ваканция

24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна ваканция

01.02.2022 г. – междусрочна ваканция

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна ваканция за І – ХІ клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна ваканция за XII клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература

20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок

02.02.2022 г. – I – ХIІ клас

Край на втория учебен срок

12.05.2022 г. – ХІІ клас (13 учебни седмици)

31.05.2022 г. І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2022 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

30.06.2022 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)


Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: