Дати за провеждане на изпити за проверка на способностите за учебната 2021/2022 г.

Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас

Изобразително изкуство – 21.06.2022 г.

Музика – 22.06.2022 г.

Заповед за определяне на датите за провеждане и график на дейностите


Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2022/2023 година 

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: