Второкласници се учат да отстояват позиция и работят в екип

Учителите на Второ СУ “Проф.Никола Маринов” не спират да провокират своите ученици в пътешествието на познанието. Още от началото на своето обучение в училище, най-малките ученици започват да усвояват умения и компетенции как да се справят с конфликтни ситуации, как да овладяват своите емоции и същевременно да отстояват своята позиция, без да е нужно да влизат в спор с околните.
Второкласници се учат да отстояват позиция и работят в екип
Именно и това е едно от ключовите умения, които развиват второкласниците с помощта на своите класни ръководители в занятията включени в дейността на ПУО, които стартираха преди дни. Вторкласниците научиха как да формират позиция и как да съумеят да я защитят, без да се конфронтират с останалите участници в диалога.
Второкласници се учат да отстояват позиция и работят в екип
Усилията на класните ръководители са насочени към развиване на социално-емоционалните умения на учениците в класната стая. За тази цел педагозите използват уроците от Преподаваме.bg за развитие на социално-емоционални умения, разпределени в три модула по програмата ,,Стъпка по стъпка“ на Световната банка. Част от тези уроци са заложени за реализиране в часа на класа и в дейностите по интереси в ГЦОУД.
Второкласници се учат да отстояват позиция и работят в екип
Първият урок – „Ненчо и Бърборина“, с който стартира програмата, е свързан с добронамереното общуване между децата и с умението им да отстояват своята позиция. По увлекателен начин героите показват на децата как да реагират спокойно, но категорично, ако видят, че някой тормози друг. Урокът предлага казуси, благодарение на които децата развиват своето креативно мислене и рационалност на решенията.
Второкласници се учат да отстояват позиция и работят в екип
Подобни учебни занятия формират изключително важната емоционална интелигентност в децата, благодарение на която се учат от най-ранна възраст да разпознават емоциите на околните и своите собствени и как най-правилно да ги управляват.
Второкласници се учат да отстояват позиция и работят в екип
Чрез играта и напътствията на художествените герои ученолюбовите николамариновчета успяват да изградят устойчиви социални компетенции и навици, така необходими в по-нататъшното им развитие в образователен и житейски план.
Второкласници се учат да отстояват позиция и работят в екип
Класни ръководители на второкласниците са Галя Георгиева, Живка Жекова, Даниела Лазарова, Гюлфие Велиева, учители в ГЦОУД са Наталия Илиева, Светлана Стоянова, Радка Атанасова, Дафинка Стоянова. Всички те са убедени, че с дейностите в ПУО ще се развият социално-емоционалните умения на учениците.

%d bloggers like this: