Седмокласници се превърнаха в същински журналисти и медийни издатели в часове по БЕЛ

Ученици създават свои медийни и журналистически материали в часовете по БЕЛ. Благодарение на инициативността на своите преподаватели и вдъхновението, с което поемат по пътя на знанието, седмокласници се запознаха с една от най-предизвикателните професии днес, а именно- журналистиката.
Седмокласници се превърнаха в същински журналисти и медийни издатели в часове по БЕЛ

Във връзка с развиване на социокултурните компетентности учебната програма по български език за 7 клас представя теми и дейности, насочени към овладяване на умения да се извлича и подбира информация от различен тип медийни текстове за изпълняване на комуникативни задачи.
Седмокласници се превърнаха в същински журналисти и медийни издатели в часове по БЕЛ

В тази насока седмокласниците изпълниха първата си задача по български език, свързана с изследване, подбор и структуриране на медийна информация.
Седмокласници се превърнаха в същински журналисти и медийни издатели в часове по БЕЛ

За своя проект учениците трябваше да планират, структурират и графично да оформят страница за свой вестник на електронен или хартиен носител, свързан с тематиката на урока: “Текстът в средствата за масова комуникация”.
Седмокласници се превърнаха в същински журналисти и медийни издатели в часове по БЕЛ

Седмокласниците сформираха свои екипи, разпределиха задачите между “експертите”, влязоха в ролята на журналисти и поеха по първите стъпки на журналистиката.
Седмокласници се превърнаха в същински журналисти и медийни издатели в часове по БЕЛ
Сред интервюираните учители бяха Грета Тошева – психолог на училището, Диана Ангелова, Галина Петрова, Маилда Даудова, Христо Христов, К. Адамов Интервюирани бяха и родители, както и ученици, изявени в областта на изкуствата и спорта.
Седмокласници се превърнаха в същински журналисти и медийни издатели в часове по БЕЛ

Седмокласниците отразиха и новина под формата на информационна бележка, репортаж и интервю.
Седмокласници се превърнаха в същински журналисти и медийни издатели в часове по БЕЛ
Киара и Валери от 7б клас оформиха своите интервюта като част от новинарска емисия на БТВ например, което ги накара да се “потопят” напълно в атмосферата на журналистиката.
Седмокласници се превърнаха в същински журналисти и медийни издатели в часове по БЕЛ
Проектните задачи са специфична форма за оценяване на постиженията на учениците. Изпълнението на проекти по български език развива комуникативните компетентности на учениците за възприемане и създаване на различни видове текст и е съобразено с дейностите, заложени учебната програма за 7. клас – дигитална компетентност, социални и граждански компетентности и умения за учене.
Седмокласници се превърнаха в същински журналисти и медийни издатели в часове по БЕЛ

В проекта са участвали всички седми класове – 7а,б,в,г и д
За 7 б клас проектът беше „Училищен вестник“, а за останалите класове – „Аз – журналистът“
Поздравления за активността на неуморните преподаватели – Надка Владимирова и Галина Петрова.
Седмокласници се превърнаха в същински журналисти и медийни издатели в часове по БЕЛ

Седмокласници се превърнаха в същински журналисти и медийни издатели в часове по БЕЛ

%d bloggers like this: