Свободни места в паралелките на Второ СУ “Проф. Н. Маринов”

Свободни места в паралелките на Второ СУ “Проф. Н. Маринов” към 01.03.2022г.

1 клас

1 a клас | 0 свободни места

1 б клас | 0 свободни места

1 в клас | 0 свободни места

1 г клас | 0 свободни места

2 клас

2 а клас | 0 свободни места

2 б клас | 1 свободни места

2 в клас | 0 свободни места

2 г клас | 1 свободни места

3 клас

3 а клас | 0 свободни места

3 б клас | 0 свободни места

3 в клас | 0 свободни места

3 г клас | 0 свободни места

4 клас

4 а клас | 0 свободни места

4 б клас | 0 свободни места

4 в клас | 0 свободни места

4 г клас | 0 свободни места

4 д клас | 0 свободни места

5 клас

5 а клас | 3 свободни места

5 б клас | 2 свободни места

5 в клас | 3 свободни места

5 г клас | 1 свободни места

6 клас

6 а клас | 0 свободни места

6 б клас | 1 свободни места

6 в клас | 0 свободни места

6 г клас | 0 свободни места

7 клас

7 а клас | 3 свободни места

7 б клас | 2 свободни места

7 в клас | 2 свободни места

7 г клас | 2 свободни места

7 д клас | 0 свободни места

8 клас

8 а клас | Профил: Музика / Изобразително изкуство | 0 свободни места

8 б клас  | Профил: Математически | 0 свободни места

8 в клас | Профил: Природни науки | 0 свободни места

9 клас

9 а клас | Профил: Музика / Изобразително изкуство | 4 свободни места

9 б клас  | Профил: Хуманитарни науки | 0 свободни места

9 в клас | Профил: Природни науки | 5 свободни места

10 клас

10 а клас | Профил: Музика / Изобразително изкуство | 3 свободни места

10 б клас | Профил: Хуманитарни науки | 2 свободни места

10 в клас | Профил: Природни науки |0  свободни места

10 г клас |  Профил: Математически | 5 свободни места

11 клас

11 а клас | Профил: Музика / Изобразително изкуство | 10 свободни места

11 б клас | Профил: Хуманитарни науки | 6 свободни места

11 в клас | Профил: Природни науки | 1 свободни места

11 г клас | Профил: Математически| 3 свободни места

12 клас

12 а клас | Профил: Музика / Изобразително изкуство| 8 свободни места

12 б клас | Профил: Хуманитарни науки | 2 свободни места

12 в клас | Профил: Природни науки| 2 свободни места

12 г клас | Профил: Математически | 10 свободни места

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: