График на сроковете за дейностите по приема на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

ДейностиСрокИзвършва се от:
I.ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
1.Срок за подаване на заявления за участие в
класиране
9 – 20 майРодител, настойник или
лице, полагащо грижи за
детето
2.Извършване на класирането и обявяване на
резултатите
23 – 27 майУчилищна комисия по
приема
3.Срок за записване на класираните деца1 – 6 юниРодител, настойник,
лице, полагащо грижи за
детето
4.Обявяване на незаетите места след първо
класиране
7 юниУчилищна комисия по
приема
II.ВТОРО КЛАСИРАНЕ
1.Срок за подаване на заявления за участие в
класиране
8 – 10 юниРодител, настойник,
лице, полагащо грижи за
детето
2.Извършване на класирането и обявяване на
резултатите
13 юниУчилищна комисия по
приема
3.Срок за записване на класираните деца15 – 17 юниРодител, настойник,
лице, полагащо грижи за
детето
4.Обявяване на незаетите места след второ
класиране
20 юниУчилищна комисия по
приема
III.ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
1.Срок за подаване на заявления за участие в
класирането
21 – 22 юниРодител, настойник,
лице, полагащо грижи за
детето
2.Извършване на класирането и обявяване на
резултатите
23 юниУчилищна комисия по
приема
3.Срок за записване на класираните деца24 – 27 юниРодител, настойник,
лице, полагащо грижи за
детето
4.Обявяване на незаетите места след трето
класиране
28 юниУчилищна комисия по
приема
IV.ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
1.Срок за записване на неприети деца при
наличие на свободни места в училището
29 юни –
14 септември
Родител, настойник,
лице, полагащо грижи за
детето

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: