Подаването на заявление за прием в първи клас от 09 до 20 май 2022 г.

Избрахте ли училище за Вашия първокласник?

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ОТ 9 ДО 20 МАЙ 2022 Г.

ИЗБЕРЕТЕ ВТОРО СУ “ПРОФ. НИКОЛА МАРИНОВ” ЗА ПАРТНЬОР В ГРИЖАТА ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ!

  • Качествено образование
  • Единствено тук профил музика, изобразително изкуство, хореография
  • Училище със собствен облик и визия
  • Модерна база – във всички класни стаи има мултимедия и лаптоп, осигурен WiFi на цялата територия на училището
  • Удобно местоположение
  • 102 висококвалифицирани преподаватели
  • 50 годишни традиции, съчетани с новаторство и поглед в бъдещето
  • Индивидуална работа с ученици в областта на изкуствата – 12 преподаватели по музика, 3 преподаватели по изобразително изкуство, 1 хореограф
  • Условия за личностна подкрепа и развитие – училищен психолог, педагогически съветник и логопед
  • Постоянен медицински персонал

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ДО 20 МАЙ 2022 Г.

Подаването на заявление за прием в първи клас може да се извърши на място в сградата на Второ СУ “Проф. Никола Маринов” и онлайн

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: