Списък на класираните ученици за първи клас за учебна 2022/2023 година

ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС

от 01.06.2022 г. до 06.06.2022 г. включително

Необходими документи:

  1. Удостоверение от ПДГ
  2. Акт за раждане

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: