Срок за подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите по музика и изобразително изкуство за ученици в 7 клас

Срок за подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите по музика и изобразително изкуство за ученици в 7 клас:

от 26.05. 2022 г. до 27.05. 2022 г.

Заявленията се подават до директора на училището, в което учат седмокласниците

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: