Прием на ученици в 8 клас за учебната 2022/2023 година

ПРОФИЛИ


ПРИРОДНИ НАУКИ

Профилиращи предмети:

  • Биология и здравно образование
  • Химия и ООС

Разширено изучаване на Английски език

Балообразуване:

СБОР ОТ УДВОЕНИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, УДВОЕНИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ НВО ПО МАТЕМАТИКА, РЕЗУЛТАТИТЕ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

МАТЕМАТИЧЕСКИ

Профилиращи предмети:

  • Математика
  • Информатика

Разширено изучаване на Английски език

Балообразуване:

СБОР ОТ УТРОЕНИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ НВО ПО МАТЕМАТИКА, РЕЗУЛТАТА ОТ НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, РЕЗУЛТАТИТЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

Профилиращи предмети:

  • Предприемачество
  • Информационни технологии

Разширено изучаване на Английски език

Балообразуване:

СБОР ОТ УДВОЕНИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, УДВОЕНИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ НВО ПО МАТЕМАТИКА, РЕЗУЛТАТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

МУЗИКА / ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Профилиращи предмети:

  • Музика / Изобразително изкуство
  • Информационни технологии

Разширено изучаване на Английски език

Балообразуване:

СБОР ОТ УДВОЕНИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТА ПО МУЗИКА/ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО МАТЕМАТИКА, РЕЗУЛТАТИТЕ ПО МУЗИКА/ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


График на дейностите по приемане на ученици в VIII и XI клас за учебната 2022/2023 г. (2su-tg.com)

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: