Свободни места за прием в 1 клас за учебната 2022/2023 година – II класиране

Второ СУ ,,Проф. Никола Маринов“ обявява 5 незаети места за първи клас след първо класиране за учебната 2022/23г.

Подаване на заявления за второ класиране- от 8 до 10 юни 2022г.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: