Второ СУ домакин на дискусионен форум по повод добрите практики в социално-емоционалното учене

В последните дни на месец юни се проведе дискусионен форум, организиран от Второ СУ ,,Професор Никола Маринов“ – гр. Търговище на тема ,,Социално-емоционална интелигентност“. Участници във форума бяха училища, които работят по програмата ,,Училища за пример“. Сред гостите на форума беше и старши експерт в РУО – Търговище – г-жа Люба Колева.

Екип от четирима опитни педагози от нашето училище споделиха своите успешни педагогически практики свързани със социално-емоционално учене – Гюлфие Велиева („Учениците – в плен на изкуството“) , Калина Георгиева (Клуб „Детективски истории“), Цветелина Бонева и Грета Тошева („Родителите като партньор в социално-емоционалното учене“).

Основен аспект в представянето на СУ “Емилиян Станев” – гр. Велико Търново, бе грижата за психичното здраве на педагогическите специалисти, изразена през модулите “Помощ от приятел” и “Психорелакс”. Представители на училището бяха: Наталия Любенова – педагогически съветник, Анна Павлова и Антоанета Палангурска-заместник-директори.
Гости от VII СУ „Найден Геров“ – гр. Варна бяха г-жа Мария Нестерова – Директор, Веселина Тишева, Йорданка Златева и Светлана Банова – педагогически съветник. „Часът на ученика“ /умения за живот/.

“Вълшебства за учене”, така се нарича иновативната практика на СУ “Христо Ботев” – гр. Кубрат . Това са девет иновативни метода, които развиват социално-емоционалното и творческото мислене на учениците и ги превръщат в изследователи. Екипът представител на училището – Росица Христова – Директор, Венко Божанов – зам. директор, Нуршен Халилова, Пламена Овчарова.

В рамките на форума участниците и публиката имаха възможност да наблюдават практическо приложение на социално-емоционалното учене и да чуят ефективни практики от дейността на своите колеги.

%d bloggers like this: