ПРИЕМ СЛЕД

7 КЛАС

УЧИ ТОВА, КОЕТО ХАРЕСВАШ!

ИЗБЕРЕТЕ НИ ЗА ПАРТНЬОР
ВЪВ ВАШЕТО РАЗВИТИЕ

 • КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ЕДИНСТВО ТУК ПРОФИЛ МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО,
  ХУМАНИТАРНИ И ПРИРОДНИ НАУКИ
 • УЧИЛИЩЕ СЪС СОБСТВЕН ОБЛИК И ВИЗИЯ
 • МОДЕРНА БАЗА – ВЪВ ВСИЧКИ КЛАСНИ СТАИ ИМА МУЛТИМЕДИЯ
  И ЛАПТОП, ОСИГУРЕН WIFI НА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
 • УДОБНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
 • 105 ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
 • 50 ГОДИШНИ ТРАДИЦИИ, СЪЧЕТАНИ С НОВАТОРСТВО
  И ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
 • ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА С УЧЕНИЦИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА
  – 12 ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО МУЗИКА, 3 ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ИЗОБРАЗИ -
  ТЕЛНИ ИЗКУСТВА, 1 ХОРЕОГРАФ
 • УСЛОВИЯ ЗА ЛИЧНОСТНА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ –
  УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
 • ПОСТОЯНЕН МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

ПРОФИЛИ

икона изкуства

МУЗИКА/
ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО

   ПРОФИЛИРАЩИ УЧЕБНИ
ПРЕДМЕТИ:
1. МУЗИКА / ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

   Балообразуване:
удвоения резултат от изпита по музика/ изобразително изкуство + резултатите от НВО по български език и литература и по математика, резултатите по музика/ изобразително изкуство и български език и литература от свидетелството за основно образование

икона хуманитарен

ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

   ПРОФИЛИРАЩИ УЧЕБНИ
ПРЕДМЕТИ:
1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
2. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

   Балообразуване:
сбор от утроения резултат от НВО по български език и литература, резултата от НВО по математика, резултатите по български език и литература и история и цивилизации от свидетелството за основно образование

икона природни

ПРИРОДНИ НАУКИ

   ПРОФИЛИРАЩИ УЧЕБНИ
ПРЕДМЕТИ:
1. БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
2. ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

   Балообразуване:
сбор от удвоения резултат от НВО по български език и литература, удвоения резултат от НВО по математика, резултатите по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование

ПАРАЛЕЛКИТЕ СА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ВАЖНИ СРОКОВЕ

08.06.2020

- Обявяване на списъци с разпределението на учениците по зали за полагане на изпити за проверка на способностите

15.06.2020

- НВО по БЕЛ

17.06.2020

- НВО по Математика

22.06.2020

- Проверка на способностите по Изобразително изкуство

23.06.2020

- Проверка на способностите по Музика

26.06.2020

- Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2020

- Получаване на служебни бележки с оценките от изпитите за проверка на способностите

03 - 07.07.2020

- Подаване на документи за участие в приема - КАНДИДАТСТВАЙ ОТ ТУК

до 13.07.2020

- Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 16.07.2020

- Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 20.07.2020

- Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 22.07.2020

- Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 23.07.2020

- Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

24 - 27.07.2020

- Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

29.07.2020

- Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2020

- Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

Училищната комисия по прием ще работи всеки работен ден
от 8:00 до 17:00 часа в кабинет 101

УЧЕНИЦИТЕ НИ за нас

previous arrow
"Харесва ми да уча тук, защото средата на обучение е добра."
"Харесва ми да уча тук, защото обогатявам знанията си."
"Харесва ми да уча тук, защото като цяло е много приятно."
"Харесва ми да уча тук, защото ми е близо до дома и харесвам госпожата по биология."
"Харесва ми да уча тук, защото учебната база е добра и учителите са добри."
"Харесва ми да уча тук, защото обучението е много добро в сравнение с другите училища в града."
"Харесва ми да уча тук, защото мога да се видя с приятели и учители и да се забавляваме заедно."
"Харесва ми да уча тук, защото мога да се занимавам с поп/джаз пеене."
"Харесва ми да уча тук, защото научавам неща, които мисля, че ще ми бъдат полезни в бъдеще."
"Харесва ми да уча тук, защото има добри учители."
"Харесва ми да уча тук, защото ученето с добри учители става много по-лесно."
"Харесва ми да уча тук, защото се чувствам комфортно в училището и учителите ми допадат."
"Харесва ми да уча тук, защото повечето ми съученици са приятни и повечето учители са много добри."
"Харесва ми да уча тук, защото учителите са много добри специалисти."
"Харесва ми да уча тук, защото е интересно."
"Харесва ми да уча тук, защото изкуството тук се цени и наистина има много артистични личности, които се гордея да познавам. Училището винаги се стреми да отговори на потребностите на учениците си и мисля, че това е постигнато."
"Харесва ми да уча тук, защото тук е забавно."
"Харесва ми да уча тук, защото е полезно и приятно."
"Харесва ми да уча тук, защото обстановката в стаите и коридорите е много добра. Тук се образоваме."
"Харесва ми да уча тук, защото учителите са добри – и като хора, и като специалисти."
"Харесва ми да уча тук, защото е най-доброто училище в града."
"Харесва ми да уча тук, защото е много лесно да учим дистанционно."
"Харесва ми да уча тук, защото винаги срещам разбиране от учителите. Изискванията им са високи, но това е за наше добро."
Допада ми дистанционното обучение, защото не се притеснявам от учителя, както когато бях лице в лице с него."
"Харесва ми да уча тук, защото обучението в училището е на много високо ниво."
"Харесва ми да уча тук, защото подготовката на учителите и провеждането на часовете са на високо ниво."
"Харесва ми да уча тук, защото не е толкова натоварващо, справям се бързо с подготовката на уроците"
"Харесва ми да уча тук, защото учителите използват добри методи на преподаване."
"Харесва ми да уча тук, защото в училището има извънкласни форми, където можеш да се изявиш."
"Харесва ми да уча тук, защото училището е престижно и дисциплината на учениците е стегната, а не разпусната."
"Харесва ми да уча тук, защото имаш право да изразиш собсвеното си мнение. Много от хората са открити и много отворени за всичко. Също така ми харесва и методите на обучение на много от учителите."
"Харесва ми да уча тук, защото научавам много неща."
"Харесва ми да уча тук, защото учителите и учениците са учтиви и дружелюбни."
"Харесва ми да уча тук, защото мога да получа необходимите знания."
"Харесва ми да уча тук, защото съм сред приятелите ми."
"Харесва ми да уча тук, защото има учители, които преподават учебния материал по достъпен за нас начин, дори и материала да е труден. Обръщат внимание на ученици, които имат затруднения. Имат добро отношение към нас и наистина успяваме да научим преподадения учебен материал."
"Харесва ми да уча тук, защото се подготвяме за ДЗИ и кандидатстване във ВУЗ."
"Харесва ми да уча тук, защото в това училище имам много добри приятели."
"Харесва ми да уча тук, защото начинът по който учителите преподават, е много по-различен (поучителен и забавен)."
"Харесва ми да уча тук, защото учителите ни учат на най-важните за живота неща."
"Харесва ми да уча тук, защото цялостната атмосфера е много приятна."
"Харесва ми да уча тук, защото се чувствам спокоен, няма тормоз и насилие"
"Харесва ми да уча тук, защото винаги можеш да споделиш с класния си ръководител някои неща."
"Харесва ми да уча тук, защото има много концерти и изложби."
"Харесва ми да уча тук, защото учителите се отнасят с уважение към учениците."
"Харесва ми да уча тук, защото вече съм си избрал в каква насока ще се развивам и тук имам големи възможности за това."
"Харесва ми да уча тук, защото учителите знаят как да ни стимулират."
"Харесва ми да уча тук, защото учениците се подготвят много добре, в сравнение с други училища в града."
next arrow
Slider

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

phone_8klas

УДОБНО
БЪРЗО
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
ДИРЕКТНО ОТ ТЕЛЕФОНА

задайте въпросите, които ви интересуват
директно през приложението MESSENGER

ИЗБЕРЕТЕ НАС

Избор за едно от най-важните
ПАРТНЬОРСТВА
Избор за посока, в която ще вървим
заедно с ВАС
Избор за развитие, което ще постигнем
ЗАЕДНО

КОНТАКТИ

Адрес: гр. Търговище
бул. "Трайко Китанчев" 39
E - mail: sou_2@abv.bg
Канцелария и Счетоводство:
0601 6 4894, 0885 75 25 50
Заместник директори:
0601 6 49 60, 0885 75 09 61
Директор: 0601 6 48 93, 0885 78 89 87
Работно време
Понеделник - Петък: 07:00 - 19:00

ПОСЛЕДВАЙТЕ

ПРИЕМ СЛЕД

7 КЛАС

УЧИ ТОВА, КОЕТО ХАРЕСВАШ!

ИЗБЕРЕТЕ НИ ЗА ПАРТНЬОР
ВЪВ ВАШЕТО РАЗВИТИЕ

 • КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ЕДИНСТВО ТУК ПРОФИЛ МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ХУМАНИТАРНИ И ПРИРОДНИ НАУКИ
 • УЧИЛИЩЕ СЪС СОБСТВЕН ОБЛИК И ВИЗИЯ
 • МОДЕРНА БАЗА – ВЪВ ВСИЧКИ КЛАСНИ СТАИ ИМА МУЛТИМЕДИЯ И ЛАПТОП, ОСИГУРЕН WIFI НА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
 • УДОБНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
 • 105 ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
 • 50 ГОДИШНИ ТРАДИЦИИ, СЪЧЕТАНИ С НОВАТОРСТВО И ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО
 • ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА С УЧЕНИЦИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА – 12 ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО МУЗИКА, 3 ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА, 1 ХОРЕОГРАФ
 • УСЛОВИЯ ЗА ЛИЧНОСТНА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ – УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
 • ПОСТОЯНЕН МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

ПРОФИЛИ

паралелките са с разширено изучаване на английски език

tochki_8klas

ВАЖНИ СРОКОВЕ

08.06.2020

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по зали за полагане на изпити за проверка на способностите

15.06.2020

НВО по БЕЛ

17.06.2020

НВО по Математика

22.06.2020

Проверка на способностите по Изобразително изкуство

23.06.2020

Проверка на способностите по Музика

26.06.2020

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2020

Получаване на служебни бележки с оценките от изпитите за проверка на способностите

03 - 07.07.2020

Подаване на документи за участие в приема - КАНДИДАТСТВАЙ ОТ ТУК

до 13.07.2020

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 16.07.2020

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 20.07.2020

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 22.07.2020

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 23.07.2020

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

24 - 27.07.2020

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

29.07.2020

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2020

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

Училищната комисия по прием ще работи всеки работен ден
от 8:00 до 17:00 часа в кабинет 101

tochki_8klas

УЧЕНИЦИТЕ ЗА НАС

previous arrow
"Харесва ми да уча тук, защото средата на обучение е добра."
"Харесва ми да уча тук, защото обогатявам знанията си."
"Харесва ми да уча тук, защото като цяло е много приятно."
"Харесва ми да уча тук, защото ми е близо до дома и харесвам госпожата по биология."
"Харесва ми да уча тук, защото учебната база е добра и учителите са добри."
"Харесва ми да уча тук, защото обучението е много добро в сравнение с другите училища в града."
"Харесва ми да уча тук, защото мога да се видя с приятели и учители и да се забавляваме заедно."
"Харесва ми да уча тук, защото мога да се занимавам с поп/джаз пеене."
"Харесва ми да уча тук, защото научавам неща, които мисля, че ще ми бъдат полезни в бъдеще."
"Харесва ми да уча тук, защото има добри учители."
"Харесва ми да уча тук, защото ученето с добри учители става много по-лесно."
"Харесва ми да уча тук, защото се чувствам комфортно в училището и учителите ми допадат."
"Харесва ми да уча тук, защото изкуството тук се цени и наистина има много артистични личности, които се гордея да познавам. Училището винаги се стреми да отговори на потребностите на учениците си и мисля, че това е постигнато."
"Харесва ми да уча тук, защото е интересно."
"Харесва ми да уча тук, защото тук е забавно."
"Харесва ми да уча тук, защото повечето ми съученици са приятни и повечето учители са много добри."
"Харесва ми да уча тук, защото учителите са много добри специалисти."
"Харесва ми да уча тук, защото е полезно и приятно."
"Харесва ми да уча тук, защото обстановката в стаите и коридорите е много добра. Тук се образоваме."
"Харесва ми да уча тук, защото учителите са добри – и като хора, и като специалисти."
"Харесва ми да уча тук, защото е най - доброто училище в града."
"Харесва ми да уча тук, защото е много лесно да учим дистанционно."
"Харесва ми да уча тук, защото винаги срещам разбиране от учителите. Изискванията им са високи, но това е за наше добро."
"Харесва ми да уча тук, защото обучението в училището е на много високо ниво."
"Допада ми дистанционното обучение, защото не се притеснявам от учителя, както когато бях лице в лице с него."
"Харесва ми да уча тук, защото подготовката на учителите и провеждането на часовете са на високо ниво."
"Харесва ми да уча тук, защото не е толкова натоварващо, справям се бързо с подготовката на уроците."
"Харесва ми да уча тук, защото учителите използват добри методи на преподаване."
"Харесва ми да уча тук, защото защото в училището има извънкласни форми, където можеш да се изявиш. "
"Харесва ми да уча тук, защото училището е престижно и дисциплината на учениците е стегната, а не разпусната."
"Харесва ми да уча тук, защото имаш право да изразиш собсвеното си мнение. Много от хората са открити и много отворени за всичко. Също така ми харесва и методите на обучение на много от учителите."
"Харесва ми да уча тук, защото научавам много неща."
"Харесва ми да уча тук, защото учителите и учениците са учтиви и дружелюбни."
"Харесва ми да уча тук, защото мога да получа необходимите знания."
"Харесва ми да уча тук, защото съм сред приятелите ми."
"Харесва ми да уча тук, защото има учители, които преподават учебния материал по достъпен за нас начин, дори и материала да е труден. Обръщат внимание на ученици, които имат затруднения. Имат добро отношение към нас и наистина успяваме да научим преподадения учебен материал."
"Харесва ми да уча тук, защото начинът по който учителите преподават, е много по-различен (поучителен и забавен)."
"Харесва ми да уча тук, защото в това училище имам много добри приятели."
"Харесва ми да уча тук, защото се подготвяме за ДЗИ и кандидатстване във ВУЗ."
"Харесва ми да уча тук, защото учителите ни учат на най-важните за живота неща."
"Харесва ми да уча тук, защото цялостната атмосфера е много приятна."
"Харесва ми да уча тук, защото се чувствам спокоен, няма тормоз и насилие."
"Харесва ми да уча тук, защото винаги можеш да споделиш с класния си ръководител някои неща."
"Харесва ми да уча тук, защото има много концерти и изложби."
"Харесва ми да уча тук, защото учителите се отнасят с уважение към учениците."
"Харесва ми да уча тук, защото вече съм си избрал в каква насока ще се развивам и тук имам големи възможности за това."
"Харесва ми да уча тук, защото учениците се подготвят много добре, в сравнение с други училища в града."
"Харесва ми да уча тук, защото учителите знаят как да ни стимулират."
next arrow
Slider

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

УДОБНО
БЪРЗО
ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
ДИРЕКТНО ОТ ТЕЛЕФОНА
задайте въпросите, които ви интересуват
директно през приложението MESSENGER
ИЗБЕРЕТЕ НАС
Избор за едно от най-важните ПАРТНЬОРСТВА
Избор за посока, в която ще вървим заедно с ВАС
Избор за развитие, което ще постигнем ЗАЕДНО
КОНТАКТИ
Адрес: гр. Търговище
бул. "Трайко Китанчев" 39
E - mail: sou_2@abv.bg
Канцелария и Счетоводство:
0601 6 4894, 0885 75 25 50
Заместник директори:
0601 6 49 60, 0885 75 09 61
Директор: 0601 6 48 93, 0885 78 89 87
Работно време
Понеделник - Петък: 07:00 - 19:00
ПОСЛЕДВАЙТЕ