Автор: МРеби

Резултати от олимпиади

Олимпиада по информационни технологии /2022 – 2023 г./

Протокол за резултатите на предложените за допускане до национален кръг ученици в Олимпиадата по информационни технологии: Направление: Мултимедийни проекти Направление:

Read More
Образование за утрешния денПроекти

Информационен ден по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Добра практика по тази дейност бе представена от Венка Петрова – ст. учител по информатика и информационни технологии във Второ СУ „Проф. Н. Маринов“ гр. Търговище.

Read More