Продължават дейностите по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

И тази учебна година продължават дейностите по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран

Прочетете повече

Училищна ТЕЛЕРИК Академия отново стартира обучение по дигитални технологии в гр. Търговище

Училищна ТЕЛЕРИК Академия отново стартира обучение по дигитални технологии в гр. Търговище на ученици в две възрастови групи: V –

Прочетете повече