Заповед за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2023 – 2024 година.

Заповед за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2023 – 2024 година.

Прочетете повече

График на дейностите по приемането на учениците в VIII и в XI клас за учебната 2023 – 2024 година

Заповед № РД09-4061/ 30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI

Прочетете повече

Програма за предоставяне на равни възможности и за преобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2022/2023 година.

Програма за предоставяне на равни възможности и за преобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2022/2023 година.

Прочетете повече