април 14, 2024

Автор: МРеби

Информационен ден по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Образование за утрешния денПроекти

Добра практика по тази дейност бе представена от Венка Петрова – ст. учител по информатика и информационни технологии във Второ СУ „Проф. Н. Маринов“ гр. Търговище.

Прочети още

Skip to content