Образование за утрешния ден

Образование за утрешния денПроекти

Информационен ден по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Добра практика по тази дейност бе представена от Венка Петрова – ст. учител по информатика и информационни технологии във Второ СУ „Проф. Н. Маринов“ гр. Търговище.

Read More
Образование за утрешния денПроекти

Стартираха дейностите по проекта BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден” за учебната 2022/2023г.

Във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ стартира Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на

Read More
Образование за утрешния ден

Ученици от Второ СУ “ Професор Никола Маринов“ започнаха работа по проект „Образование за утрешния ден“

Във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ стартира Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на

Read More