юли 19, 2024

Равен достъп

Продължават дейностите по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Равен достъп

И тази учебна година продължават дейностите по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран

Прочети още

Второ СУ подкрепя всеки свой ученик в нужда чрез проекта „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПроектиРавен достъп

Второ СУ „Проф.Никола Маринов“ продължава да се адаптира успешно към новите условия, свързани с обучението онлайн. Училището работи по проект

Прочети още

Skip to content