Квалификация

Квалификация

Вътрешноучилищна квалификация на тема – Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на учениците.

Тема на обучението: Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта и емоционалната интелигентност на учениците. Място на

Read More